Wyświetleń: 16120
Oferta

 

* Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w terenie wraz z opracowaniem wyników

* Pomiary realizacyjne: tyczenie budynków, budowli, sieci infrastruktury ( telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej)

* Sporządzanie mapy zasadniczej oraz mapy sytuacyjno - wysokościowych w postaci analogowej i numerycznej

* Pomiary dla dróg kołowych

* Opracowanie modeli przestrzennych

* Opracowanie przekroi podłużnych, poprzecznych

* Pomiary i obliczanie mas ziemnych

* Rozgraniczanie nieruchomości w terenach zurbanizowanych, rolnych i leśnych

* Wznowienia znaków granicznych

* Prace związane z ustaleniem powierzchni zasiewów

* Geodezyjne pomiary w toku budowy.